Visie

Mobiliteitsdokters ziet loopbaan en mobiliteit als een verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. In de huidige ontwikkeling van de arbeidsmarkt wijzigen functies, krijgen zij een andere invulling of verdwijnen. Tegelijkertijd ontstaan nieuwe functies. Voor een organisatie is het cruciaal om over de juiste medewerker op de juiste plaats en op het juiste moment te beschikken. Dit vraagt om strategische personeelsplanning, het koesteren van talenten, zorgen voor aanvullende scholing en het voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in de eigen organisatie. Van de medewerker vraagt het om bereidheid tot veranderen en verantwoordelijk zijn voor de eigen loopbaanontwikkeling. Medewerkers moeten kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen, zich kunnen aanpassen aan de veranderingen in de arbeidsmarkt, organisatie sensitief zijn en kunnen omgaan met uiteenlopende belangen van werkgever en werknemer. Mobiliteitsdokters heeft uitgebreide ervaring met de ontwikkeling van het menselijk kapitaal in organisaties en kan op elk niveau een voorstel op maat leveren. Iedere medewerker blijft zo inzetbaar op de arbeidsmarkt, of dit nu binnen of buiten de organisatie is.

In plaats van een baan voor het leven, een leven lang leren!